Erfarenhetssidans - GästbokKommentar:
Rättning!!!

Svettningar, sendrag och muskelspänningar SAMT ovanliga men skrämmande symtom så som att halsen håller på att svälja igen.....


Added: May 20, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
En långsam utsättning av Mina stesolid verkar funka rätt bra. Det stora problemet för mig är inte abstinenssymtom i vanlig mening även om det är väldigt nära betingat. Min kropp håller nu på att lära sig vid en låg dos av Stesolid och det ökar stressnivån i kroppen vilket för mig ger ett tillslag av panikattacker och en ökad generaliserad ångest. Just nu är jag så upp stressad att mitt Hb-värde ligger på 182 (140-180). För att få det att sjuka måste jag äta in mig på f n 6mg Stesolid så att jag kan försöka återfå lite mer av en normalstress nivå innan jag fortsätter trappa. Det där med Hb-värdet är stress betingat och kommer inte enbart som en sekundär biverkan av Stesolid Nedtrappningen.

Vad jag örigt man kan notera förutan att alla larmsignaler går på högvarv att abstinensen skiljer sig väldigt mycket mellan personer. En person som inte har Panikångest har det i regel lättare att ta sig igenom nedtrappning. Abstinensen sätter sig där man minst vill ha den, så om då är rädd för att bli skakig så kan du vara så säker på att du blir det. Svettningar, sendrag ovanliga men skrämmande symtom så som att halsen håller på att svälja igen, yrsel, allmän oro, avtagande motivation, ilska, överdriven oro ibland med psykotiska inslag, trötthet, ljuskänslighet, rädsla.

Det sägs att utsättningssymtomen går att motverka genom att sätta ut medicinen väldigt långsamt när man först upplevt dem eller är så rädd att göra. Det finns dom som, kanske jag själv som inte minskar mer en 0,5mg varje månad, ibland med högre intervaller mellan tid. Det viktiga är att om man har lyckas dragit ner på en vässäntlig dos måste kroppen få tid att anpassa sig till den ny doseringen.

Rent medicinskt så ska man inte utsätta kroppen för ”chock” i onödan vilket man gör om man trappar med korta intervaller, det kan funka ett tag men när slutet närmar sig är det viktigt att ta det väldigt lugn för att låta kroppen vila mellan dos intervallerna. Ibland kan man bli kvar på låga doser under flera år, det är dock inget misslyckande om man lyckats dragit ner en hög dos till en väldigt låg dos. Det är lika viktigt att kunna avbryta sitt nedtrappningsschema lika väl som att ha ett. Det kan vara en god ide´
att informera förskrivande läkare om att nedtrappningen kommer att ta längre tid, dock man trots allt fortfarande har ett beroende.

Johan


Added: May 20, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
Hej.
Är nu nere på 1mg om dagen,har lite biverkningar som lite skakningar i händerna samt ont i knoppen i mellanåt skär i lederna o värk i vekryggen,lite ovverklighets känsla i bland men inte mycket till oro, men en del stresskänslor i mellan åt, men jag vet ju vad det beror på så jag ska inte ge upp.


Added: May 20, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
Beskrivningen av abstinensbesvären i mitt förra inlägg beskriver de svåra problem som kan drabba en mindre del av de drabbade. Det är viktigt att framhålla att de allra flesta tycks ha relativt milda och ganska snabbt övergående besvär.

Added: May 19, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
Ewa!
Den bild du beskriver om äldrevården stämmer tyvärr bra med den bild jag själv har om åldringarnas villkor.
Den kostnad jag ser är enorm men vad hjälper det så länge inte etablissemanget ser problemet i hela dess vidd.
Abstinensbesvären svårighetsgrad kan man tyvärr inte koppla till dosstorleken. Tvärtom kan det vara så att den lydiga patienten som stått kvar på på låga ordinerade doser kan ha svårare och längre varaktiga symtom än den som missbrukat höga doser.
Abstinensbesvären i det längre perspektivet kan handla om en extrem stresskänslighet kombinerat med olika muskelproblem som påminner om fibromyalgi. (Är kanske fibromyalgi en förgiftningsskada orsakad av läkemedel?? vem vet? ). I det kortar perspektivet handlar det mycket om panik, ångest och rädsla accompanjerat med dålig överblick och kanske sömnbesvär. Värk är inte ovanligt. Det kan vara i stort sett vad som helst som har med nervsystemet att göra.


Added: May 19, 2007
Delete this entry Svara Se IP adress


Kommentar:
Det här är ganska nyvunnen kunskap om sakernas förhållande. Det är minst sagt faaan inte klokt.
Inom äldrevården - vet jag - att man i dag friskt kör med benzo. Varje gamling står i regel på någon form av preparatet - antingen som lugnande eller till sömn. Och det här med att trappa ner då man sätter ut? Tror jag inte heller riktigt förekommer.
Ekonomiskt kan väl inte det här vara nåt att ha? När det gäller våra gamla är det väl knappast någon som bryr sig men då det gäller arbetsföra människor som slås ut kan ju detta bli en tämligen dyr historia i slutändan??
Alla ni som håller på att tappert minska från stora doser vad får ni för sypmtom??


Added: May 18, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
Hej Ewa!

Tyvärr har det inte hänt så mycket vad gäller minskning av bensodiazepiner. Förskrivningen är fortfarande stor och lägger man till de sk z-medicinerna typ Stilnoct, Imovane och Sonata kan man nog snarare tala om en ökning.
Min tolkning av varför kunskapen är dålig blir att det är läkemedelsindustrin som är ansvariga för att inte redovisa alla fakta. Läkemedelsindustrin ger också ut FASS i ett samägt bolag. Lägg därtill att biverkningsrapporteringen till Läkemedelsverket är mycket bristfällig. LÄkemedelsindustrin spornsrar forskningen och det finns inga motpoler vad gäller kunskap. Det är pengar som styr det är industrin som i praktiken har monopol på "kunskapen" om läkemedel. Den "kunskapen" planteras hos läkarkåren och läkarkåren upptäcker knappast några biverkningar alls. Man är inte utbildad att upptäcka "nya" biverkningar tror istället att nästan allt bottnar i förvärrade grundsjukdomar. Så ser jag på problematiken.


Added: May 15, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
Vi har en marknad med en massa olika aktörer och en himla massa olika intressen som leder till kontroverser. Ett sådant exempel är den strid som var mellan Kristoffer Gillberg och Eva Kärfve. Det gällde Damp/ADHD:s existens eller ickeexistens. Fler kontroverser här har varit amalgam, utbrändhet, östrogensubstitution etc. Lägg därtill läkemedelsindustrin intressen!!
I dag kan två personer söka vård för samma sak, gå till två olika läkare och få två helt motstridiga diagnoser som följd utan att vårt samhälle ens rycker på ögonbrynet. Så är det inom psykvården åtminstone i dag. Det är vare sig lätt att vara läkare eller patient i ett sådant system. Saken är den att man fortfarande helt enkelt VET för lite om saker och ting. Styrkan skulle nog mer ligga i att varje läkare kunde förstå och erkänna detta även inför patienten och därmed låta denna själv få vara delaktig av sin föreslagna behandling. Här bör varje behandlare skaffa civilkurage nog för att inta en öppenhet av nämnda slag.
Det var ju ett tag sedan du skrev din bok. Jag antar att det hänt lite sedan dess. Jag antar att benzopreparten sjunkit en del i popularitet?! Speciellt med tanke på att SSRI - som jag antar är mildare i sin abstinens - mer ersatt dem.


Added: May 15, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
Hej Ewa!

I stora drag är vi nog överens om att patienten väger lätt i kontakten med läkaren. Man får ändå inte dra alla läkare över en kam för det finns även de som jobbar och sliter och som ställer upp för patienten. Så gott det överhuvudtaget går med den kunskap som står till buds.
Utan hjälp från engagerade läkare som inte vek från min sida hade jag stått mig slätt i kontakten med Försäkringskassa och andra tyckare i branschen. Att jag sedan också mött läkare som betett sig som svin gör ändå inte att jag gett upp allt hopp. Det finns en kunskap inom vården som inte alltid stämmer med verkligheten och den måste arbeta tillsammans för att förändra.
Det finns rötägg inom sjukvården, precis som på alla andra ställen i samhället men det finns också hopp om man bara kan bryta läkemedelsindustrins monpol på "kunskap".


Added: May 14, 2007
Delete this entry Svara Se IP adressKommentar:
Din bok handlar om det faktum att patienten inom läkarkonsten - t.ex psykiatri - per definition alltid har fel. Vid den andra polen som praktiserats med "stor framgång" är det inte så mycket bättre. Denna kallas för den "psykodynamiska" och påstår att barndomen är alltings källa. Många människor har även här fått sina liv förstörda. Det finns t.ex pappor som felaktigt åkt dit för incest.
Slutsats; det räcker med att du handlar i enlighet med vad som är det gängse inom "beprövad vetenskap" för att du ska få rätt gentemot din patient. Vad som är sant här är däremot ALLTID en annan sak.


Added: May 14, 2007
Delete this entry Svara Se IP adress
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« First ‹ Prev 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 Nästa › Sista »